Ezer felett a tisztán hölgyekből álló menedzsmenttel működő milliárdos vállalkozások száma

2024-03-07

A milliárdos árbevételű cégek számához további 200 céggel járultak hozzá a női vállalkozások az elmúlt két évben. Az idősebb korosztályok felé haladva folyamatosan nő a hölgyek aránya a menedzsmentben, de várhatóan az ESG előretörésével a jövőben a számuk tovább nőhet.

A 2023-as cégtrend az OPTEN adatai szerint 12 ezerrel kevesebb céget mutat, mint az azt megelőző évben. „Az egyik mérőszám szerint azonban nyugodtan kijelenthető, hogy tavaly a hölgyek sikertörténete a negatív tendenciák ellenére is folytatódott, a magasabb árbevételű vállalkozásoknál növelték a részarányukat. Két évvel ezelőtt még csupán 700, egy évvel ezelőtt már 800-at meghaladó milliárdos női vállalkozás volt, de mára a számuk átlépte az ezres nagyságrendet.” – mondta Alföldi Csaba, az OPTEN céginformációs szakértője. Érdemes megjegyezni, hogy bár a tisztán női vezetésű vállalkozások inkább a közepes és kisebb vállalkozásoknál találhatóak, a nők jelen vannak a milliárdos árbevétellel rendelkező cégek felében is valamilyen formában a cégvezetésben.

A női és férfi szerepkörök erősebben megmutatkoznak, amikor az életkor és a nem együttesen kerülnek vizsgálatra a tulajdonosok esetében. Az idősebb korosztályok felé haladva folyamatosan nő a hölgyek aránya, míg a fiatal vállalkozók között továbbra is a férfiak dominálnak. Ennek okai részben a vállalkozáson kívül keresendők. A fiatalabb generációk körében az anyai szerepkör hangsúlya értelemszerűen erősebb, míg az idősebb korosztályokban már az általánosan alacsonyabb férfi átlagéletkor is érezteti hatását.

Jelenleg a legfiatalabb vállalkozói réteg a Z generáció tagjaiból áll, és ebben a csoportban csupán 33 százalék a női cégtulajdonosok aránya, míg a legidősebb veterán generációban (1945 előtt születettek) ez az arány már 53 százalék. A cégjegyzésre jogosultak esetében is hasonló generációs tendenciát figyelhetünk meg, bár általánosságban a hölgyek aránya ebben a szerepkörben valamivel alacsonyabb, mint a tulajdonosok körében.

A jövőben a vállalati fenntarthatóság zálogaként elhíresült ESG-re eső nagyobb fókusz is hozzájárulhat a női szerepvállalás növekedéséhez. Az ESG (Environmental, Social, Governance) szempontok között kiemelt jelentőséggel bír a diverz, vegyes menedzsmentek és tulajdonosi körök jelenléte a nemi és korosztályi összetétel tekintetében. Az ESG-szempontok fontos iránytűk a fenntartható üzleti gyakorlatok kialakításában, melyek a vállalatok és a környezet egyensúlyára, a társadalmi igazságosságra és a jó kormányzásra összpontosítanak. Ezek az értékek egybeesnek olyan értékekkel, amelyeket a nők gyakran magukénak éreznek, és amelyeket erősíteni tudnak a menedzsmentben.

A nők jelenléte a menedzsmentben számos előnnyel jár. A különböző perspektívák, a konfliktuskezelési képességek és az empátia nagyobb mértékben jelen vannak a női vezetők által vezetett szervezetekben. Az ilyen szervezetek sokkal inkább hajlamosak fenntarthatóbb üzleti gyakorlatokra, ami hosszú távon előnyös mind az üzleti teljesítmény, mind a társadalmi hatások szempontjából.

Az elmúlt évben jelentős visszaesés tapasztalható a hazai vállalkozások számában, az OPTEN adatai alapján idén már több mint 12 ezerrel kevesebb vállalkozás járul hozzá a GDP alakulásához. Természetesen ez a folyamat a tulajdonosok, cégjegyzésre jogosult természetes személyek számának csökkenését is eredményezte. A csökkenés nem válogatott a nemek között, azonban a női tulajdonosok jobban érintettek voltak és aktívabban vettek részt ebben a folyamatban.

Bár a hazai vállalkozások többségében még mindig magasabb a férfi tulajdonosok és ügyvezetők száma, a nők részvétele a menedzsmentben – legyen az tulajdonosi vagy cégjegyzésre jogosult pozíció – továbbra is jelentős. Jelenleg mintegy 247 ezer hölgy tulajdonos van jelen, számuk 2023-ra több mint 13 ezerrel csökkent, ami alapvetően a vegyes tulajdonosi körből való kilépés eredménye. A tulajdonosi körhöz hasonlóan a cégjegyzésre jogosult női vezetők száma is mérséklődött tavaly, kicsivel több mint 4 ezerrel az azt megelőző évhez képest. A kizárólag női tulajdonossal, cégvezetővel rendelkező vállalkozások oldaláról tekintve is csökkenés következett be 2023-ra, 1,8 ezerrel. Ezeknek a vállalkozásoknak a száma 81 ezer felett van, ami a cégbázis 17 százalékát jelenti, és az arányát tekintve az előző évhez képest változatlan. Ez az arány még mindig nagyon messze van a tisztán férfi vállalkozások mennyiségétől.

Kormányzati igazgatási szünet

2022. december 22. és 2023. január 6-a között a 369/2022. (IX. 29.) Korm. rendeletnek megfelelően (kormányzati igazgatási szünet elrendeléséről és a kormányzati igazgatási szünetre alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról) adatforrásaink egy részénél kormányzati igazgatási szünet lesz, ezért az állami adatszolgáltatások akadozhatnak. Ez hatással lehet a szolgáltatásainkban az adatok frissítésére.